ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Раді вітати Вас на сайті комунального закладу "Мереф'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3" Мереф'янської міської ради Харківської області!

фасад

Нам хочеться зробити безліч справ, -
Ми знаєм : наша мрія не зів’яне,
Аби творцем наш кожен учень став,
Пишався тим, що зветься мереф’янин.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.Школа працює за денною, заочною та екстернатною формами навчання.

У 2018/2019 навчальному році мережа класів складає 16 класів, з них 12-денної форми навчання, 3-заочної форми навчання.
Загальна кількість педагогічного колективу - 32
Загальна кількість учнів - 658, з них 627 учнів денної школи, 31 учень заочної школи.

In the school there is Ukrainian language of education. The school works by daily, extramural and external studies.

The total quantity of classes is 16, consisting of 12 of daily school, 3 of extramural department.

The total quantity of pedagogical collective bodies is 32.

The total quantity of pupils is 658, consisting of 627 pupils of daily school, 31 pupils of extramural department.

Інформація

про КЗ "Мереф’янська ЗОШ І – ІІІ ст. №3" Мереф'янської міської ради Харківської області

Рік заснування 1930 рік
Директор школи Галіченко Наталія Миколаївна, освіта вища, за фахом вчитель української мови та література, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 2007 року.
Контингент учнів У КЗ " Мереф'янській ЗОШ І – ІІІ ст. № 3" навчається 658 учнів, з них учнів 1-4 класів –303 чол., 5-9 класів – 279 учнів, 10-11класів –76 учнів. Випускників 9 класу (денна форма навчання) - 8 учнів, 9 кдас(екстернат) - 31 чол.. Випускників 11 класу( денна форма навчання) - 5 учнів, 11 клас (екстернат) - 23чол.. Випускників 12 класу (заочна форма навчання) - 52 чол., 12 класу (екстернат) - 6 чол. Брали участь у ЗНО 8 учнів 11 класів (5 з денної форми навчання та 3 - екстернат).
Мова навчання українська
Профільне навчання Навчально-виховний процес здійснюється за історичним профілем у 11 класі (24 учня). У 10 класі запроваджено філологічний профіль з інтегрованими курсами (21 учень)
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 32 педагога, з них 30 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – без вищої освіти. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 чол., І кваліфікаційну категорію – 15 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 4 чол., категорію „спеціаліст” – 2 чол., педагогічне звання"методист" - 2 чол., "старший учитель" - 1 чол.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на
60 % (169 учня) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (11 дітей-сиріт). За рахунок батьківської плати харчується 90 учнів.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості знань учнів через особистісну орієнтованість навчання та використання сучасних педагогічних технологій».
Інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах: педагогічні працівники закладу брали участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року -2018". У номінації "Фізика" на міському етапі лауреатом конкурсу стала Луценко Людмила Миколаївна. У номінації "Українська мова та література" брала участь учитель української мови та літератури Кондратенко Алла Олексіївна.
Гурткова робота У школі працює гурток "Народознавство". Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи та музичної школи.
Підвіз учнів та вчителів Учні та вчителі не потребують підвозу до школи.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів 12 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас ( 11 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 1 майстерня, їдальня. Бібліотечний фонд налічує 13 567 примірників художньої та навчальної літератури.
Досягнення вихованців Щорічно учні школи беруть участь в олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призовімісця. У 2017/2018 навчальному році учениця 9 класу Коваленко Антонелла посіла І місце у ІІ (міському) та ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Учениця 8 класу Тертишник Тетяна посіла ІІ місце у міськрму етапі олімпіади з української мови та літератури. Учениця 8 класу Крамаренко Альона посіла ІІ місце у міському етапі олімпіади з фізики. Учні 10 класу Шемигон Єгор та Цапов Олексій посіли ІІІ місця у міському етапі олімпіади з екології (роботи представлені відповідно за 10 та 11 класи), учень 10 класу Цапов Олексій виборов ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.
Учень 10 класу Надворний Давид брав участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук з математики (керівник - Шаніна Людмила Валентинівна). Робота на тему "Прийняття рішень у складних життєвих ситуаціях" була гідно оцінена журі конкурсу.
Учні 10 класу Клименко Ярослав та Шеммигон Єгор у складі збірної команди взяли участь у турнірі з фінансової грамотності на Кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації. Команда посіла почесне 13 місце у заочному етапі.
Учні школи беруть активну участь у міських та регіональних заходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт протягом життя”,„Юний рятувальник”, військово-патріотичній грі "Сокіл-Джура", оглядах-конкурсах художньої самодіяльності. Команда з туризму та волейболу – щорічні призери регіональних спортивних змагань „Спорт протягом життя”.

Информация

о КУ "Мерефянская ООШ І – ІІІ ст. №3" Мерефянского городского совета Харьковской области

Год основания 1930
Директор школы Галиченко Наталия Николаевна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию. Учреждение возглавляет с 2007 года.
Контингент учащихся В КУ"Мерефянской ООШ ст. № 3" обучается 658 учащихся, из них учащихся 1-4 классов –303 чел., 5-9 классов – 279 учащихся, 10-11 классов –76 учащихся. Выпускников 9 класса (дневная школа обучения) - 8 учащихся, 9 класса (экстернат) - 31чел. Выпускников 11 класса - (дневная школа обучения) - 5 учащихся, 11 класса (экстернат) - 23 чел. Выпускников 12 класса (заочной формы обучения) - 52 учащихся, 12 класса (экстернат) - 6 чел. Принимали участие во ВНО 8 учащихся 11 классов (5 - дневная школа обучения и 3 экстерна).
Язык обучения украинский
Профильное обучения Учебно-воспитательный процесс осуществляется по историческому профилю в 11 классе (24 учащихся). В 10 классе - филологический профиль с интегрированными курсами (21 учащийся)
Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 32 педагога, из них 30 чел. имеют высшее образование, 2 чел. -не имеют высшего образования. Высшую квалификационную категорию имеют 8 чел., I квалификационную категорию - 15 чел., II квалификационную категорию - 4 чел., Категорию "специалист" - 2 чел., педагогическое звание "методист" - 2 чел., "старший учитель" - 1 чел.
Обеспечение питанием Горячим бесплатным питанием на
60% (169 учащихся) обеспечено учеников начальных классов и детей льготных категорий (11 детей-сирот). За счет родительской платы питается 90 учеников.
Творческий потенциал Педагогический коллектив работает над проблемой «Повышение качества знаний учащихся через личностную ориентированность обучения и использование современных педагогических технологий».Информация об участии учителей в профессиональных конкурсах: педагоги школы участвовали во Всеукраинском конкурсе "Учитель года-2018". В номинации "Физика" лауреатом городского этапа стала Луценко Людмила Николаевна. В номинации "Украинский язык и литература" приняла участие учитель украинского языка и литературы Кондратенко Алла Алексеевна.
Работа кружков В школе работает кружок "Народоведение". Работают секции детско-юношеской спортивной школы и музыкальной школы.
Подвоз учеников и учителей В школу не требуют подвоза ученики и учителя.
Материально- техническое обеспечение К услугам учеников 12 учебных кабинетов, компьютерный класс (11 ПК), спортивный зал, гимнастический и футбольная площадки, 1 мастерская, столовая. Библиотечный фонд насчитывает 13 567 экземпляров художественной и учебной литературы.
Достижения воспитанников Ежегодно ученики школы принимают участие в олимпиадах по базовым дисциплинам, занимают призовые места. В 2017/2018 учебном году ученица 9 класса Коваленко Антонелла завоевала І место во ІІ (городском) этапе и ІІІ место в ІІІ (областном) этапе Всеукраинской ученической олимпиады по аглийскому языку. Ученица 8 класса Тертышник Татьяна завоевала второе место на городском этапе олимпиады по украинскому языку и литературе. Ученица 8 класса Крамаренко Алена завоевала второе место на городском этапе олимпиады по физике. Ученики 10 класса Шемигон Егор и Цапов Алексей завоевали ІІІ места на городском этапе олимпиаду по экологии (работы предоставлены за 10 и 11 классы соответственно), а также ученик 10 класса Цапов Алексей -IІI место по трудовому обучению.
Ученик 10 класса Надворный Давид принимал участие в городском этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой Академии наук по математике (руководитель - Шанина Людмила Валентиновна). Работа на тему "Принятие решений в сложной жизненной ситуации" была высоко оценена жюри конкурса.
Ученики 10 класса Клименко Ярослав и Шемигон Егор в составе сборной команды приняли участие в турнире по финансовой грамотности на Кубок Главы Харьковской областной государственной администрации. Команда заняла почетное 13 место в заочном этапе.
Ученики школы принимают активное участие в городских и региональных мероприятиях: фестивале дружин юных пожарных, спартакиадах "Спорт на протяжении жизни","Юный спасатель", военно-патриотической игре "Сокол-Джура", смотрах-конкурсах художественной самодеятельности. Команда по туризму и волейболу - ежегодные призеры региональных спортивных соревнований "Спорт на протяжении жизни".

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.