ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Раді вітати Вас на сайті Мереф'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Харківської районної ради Харківської області!

фасад

Нам хочеться зробити безліч справ, -
Ми знаєм : наша мрія не зів’яне,
Аби творцем наш кожен учень став,
Пишався тим, що зветься мереф’янин.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.Школа працює за денною, заочною та екстернатною формами навчання.

У 2016/2017 навчальному році мережа класів складає 16 класів, з них 12-денної форми навчання, 4-заочної форми навчання.
Загальна кількість педагогічного колективу - 37
Загальна кількість учнів - 612, з них 515 учнів денної школи, 97 учнів заочної школи.

In the school there is Ukrainian language of education. The school works by daily, extramural and external studies.

The total quantity of classes is 16, consisting of 12 of daily school, 4 of extramural department.

The total quantity of pedagogical collective bodies is 37.

The total quantity of pupils is 612, consisting of 515 pupils of daily school, 97 pupils of extramural department.

Інформація

про Мереф’янську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів №3 Харківської районної ради Харківської області

Рік заснування 1930 рік
Директор школи Галіченко Наталія Миколаївна, освіта вища, за фахом вчитель української мови та література, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 2007 року.
Контингент учнів У Мерефянській ЗОШ І – ІІІ ст. № 3 навчається 612 учнів, з них учнів 1-4 класів –226 чол., 5-9 класів – 213 учнів, 10-11класів –76 учнів. Випускників 9 класів - 56 учнів. Випускників 11 класів - 64 учня . Випускників 12 класу(заочна форма навчання) - 48. Брали участь у ЗНО 12 учнів 11 класів.
Мова навчання українська
Профільне навчання Навчально-виховний процес здійснюється за історичним профілем у 10-11 класах: (76 учнів).
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 37 педагогів, з них 34 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну, 1-неповна вища. Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 чол., І кваліфікаційну категорію – 14 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 9 чол., категорію „спеціаліст” – 9 чол.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на
60 % (163 учня) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (7 дітей-сиріт). За рахунок батьківської плати харчується 80 учнів.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості знань учнів через особистісну орієнтованість навчання та використання сучасних педагогічних технологій».
Інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах: у районній виставці – ярмарку педагогічних ідей і технологій за темою: «Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетнічного освітнього середовища» були представлені дві роботи роботи. Робота Головіної З.М. була відзначена на районному етапі обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій Дипломом за ІІ місце.
Гурткова робота У школі працює гурток "Народознавство". Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи та музичної школи.
Підвіз учнів та вчителів Учні та вчителі не потребують підвозу до школи.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів 12 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас ( 10 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 1 майстерня, їдальня. Бібліотечний фонд налічує 11 117 примірників художньої та навчальної літератури.
Досягнення вихованців Щорічноучні школи беруть участь в олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призовімісця. У 2015/2016 навчальному році учень 8 класу Надворний Давид виборов ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнськоїолімпіади з математики, учень 8 класу Шемигон Єгор виборов ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Учні школи беруть активну участь у районнихзаходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт протягом життя”,„Юний рятувальник”, районному туристичному зльоті, оглядах-конкурсах художньоїсамодіяльності. Команда з туризму та волейболу – щорічні призери районнихспортивних змагань „Спорт протягом життя”.

Информация

о Мерефянской общеобразовательной школе І – ІІІ ступеней №3 Харьковского районного совета Харьковской области

Год основания 1930
Директор школы Галиченко Наталия Николаевна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию. Учреждение возглавляет с 2007 года.
Контингент учащихся В Мерефянской ООШ І – ІІІ ст. № 3 обучается 612 учащихся, из них учащихся 1-4 классов –226 чел., 5-9 классов – 213 учащихся, 10-11 классов –76 учащихся. Выпускников 9 классов - 56 учащихся. Выпускников 11 классов - 64 учащихся. Выпускников 12 класа(заочной формы обучения) - 48 учащихся. Принимали участие во ВНО 12 учащихся 11 классов.
Язык обучения украинская
Профильное обучения Учебно-воспитательный процесс осуществляется по историческим профилем в 10-11 классах: (76 учеников).
Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 37 педагогов, из них 34 чел. имеют высшее образование, 2 чел. - Среднее специальное, 1-неполное высшее. Высшую квалификационную категорию имеют 5 чел., I квалификационную категорию - 14 чел., II квалификационную категорию - 9 чел., Категорию "специалист" - _9 чел.
Обеспечение питанием Горячим бесплатным питанием на
60% (163 учащихся) обеспечено учеников начальных классов и детей льготных категорий (7 детей-сирот). За счет родительской платы питается 80 учеников.
Творческий потенциал Педагогический коллектив работает над проблемой «Повышение качества знаний учащихся через личностную ориентированность обучения и использование современных педагогических технологий».Информация об участии учителей в профессиональных конкурсах: в районной выставке - ярмарке педагогических идей и технологий на тему «Формирование национального и гражданского самосознания личности в условиях полиэтнической образовательной среды» были представлены две работы (Буряковской М.А., Головиной З.М.).Работа Головиной З.М. была отмечена на районном этапе выставки-презентации педагогических идей и технологий Дипломом за ІІ место.
Работа кружковВ школе работает кружок "Народоведение". Работают секции детско-юношеской спортивной школы и музыкальной школы.
Подвоз учеников и учителей В школу не требуют подвоза ученики и учителя.
Материально- техническое обеспечение К услугам учеников 12 учебных кабинетов, компьютерный класс (10 ПК), спортивный зал, гимнастический и футбольная площадки, 1 мастерская, столовая. Библиотечный фонд насчитывает 11 117 экземпляров художественной и учебной литературы.
Достижения воспитанников Ежегодноученики школы принимают участие в олимпиадах по базовым дисциплинам, занимаютпризовые места. В 2015/2016 учебном году ученик 8 класса Надворный Давид завоевал ІІІ место по математике, а также ученик 8 класса Шемигон Егор -IІI место по трудовому обучению. Ученики школы принимают активное участие в районных мероприятиях: фестиваледружин юных пожарных, спартакиадах "Спорт на протяжении жизни","Юный спасатель", районном туристическом слете, смотрах-конкурсаххудожественной самодеятельности. Команда по туризму и волейболу - ежегодные призеры районных спортивных соревнований "Спорт на протяжении жизни".

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.