Створення умов для діяльності громадських організацій та об`єднань

Тема., над якою працює Президентсько-парламентська республіка школи:

"Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого чинника лідерських якостей для демократизації шкільного життя"

Мета: формування та розвиток лідерських якостей учня, навичок ефективної взаємодії, виховання творчої, самостійної, ініціативної особистості учня.


Завдання учнівського самоврядування:

• участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
• підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань;
• забезпечення порядку в школі, організація чергування в закладі, у класах;
• організація дозвілля на перервах;
• проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
• організація роботи із збереження шкільного майна;
• організація із благоустрою території школи;
• контроль за відвідуванням учнями школи;
• заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
• проведення соціальних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

План роботи учнівського самоврядування

№ з/п Заходи Термін Відповідальний
І. Організаційна робота щодо самоврядування
1 Проведення виборів відповідальних за всіма напрямами роботи парламенту у класах (з 5 по 11) Вересень
1-2 тижні Класні
керівники
2 Затвердження Статуту шкільної республіки, вироблення і затвердження прав та обов`язків членів учнівського парламенту Вересень
4 тиждень Президент республіки
3 Організація виборів представників в учнівський парламент у 5 класі Жовтень
3-4 тижні Класний керівник
4 Визначення напрямів діяльності та вироблення конкретних заходів у роботі парламентських комітетів Жовтень Члени парламенту
5 Визначення дня засідання парламенту за окремими напрямами діяльності Жовтень Члени парламенту
6 Визначення дня проведення загальних засідань Парламенту – вищого органу учнівського самоврядування Жовтень Члени парламенту
7 Збір інформації відповідальних за напрями роботи парламенту у класах Постійно Члени парламенту
8 Організація виборів Президента шкільної республіки Травень Всі громадяни республіки (5-11 клас)
9 Проведення аналізу та підбиття підсумків роботи парламенту протягом навчального року Травень Президент, віце-президент
ІІ. Робота комітетів учнівського Парламенту
1. Комітет з питань навчання
1 Затвердження плану роботи комітету протягом навчального року Вересень
1 тиждень Члени комітету
2 Допомога в організації роботи МАН Вересень – жовтень, постійно Члени комітету
3 Організація учнівського консультативного пункту Вересень
3-4 тижні Члени комітету
4 Організація допомоги у веденні обліку успішності учнів Кожна чверть Члени комітету
5 Допомога в організації предметних конкурсів, олімпіад, оглядів знань Листопад – грудень, постійно Члени комітету
6 Підсумки та аналіз роботи комітетів за рік Травень Керівник комітету
2. Комітет з питань захисту прав дитини
1 Затвердження плану роботи комітету на новий навчальний рік Вересень
1 тиждень Члени комітету
2 Створення кабінету з правознавства Жовтень – листопад Члени комітету
3 Організація підліткового клубу з правового виховання Жовтень, постійно Члени комітету
4 Підбиття підсумків роботи комітету протягом навчального року Травень Голова комітету
3. Комітет з питань дисципліни і порядку
1 Організація виконання внутрішньо-шкільного розпорядку Постійно Члени комітету
2 Ведення обліку відвідування, боротьби з прогулами та запізненнями Постійно протягом навчального року Члени комітету
3 Допомога в організації чергування по школі, контроль якості чергування класів Постійно відповідно графіку Члени комітету
4 Організація лекторської групи за пропагандою культурної поведінки, правил етикету Жовтень Члени комітету
5 Підбиття підсумків роботи комітету Травень Голова комітету
4. Комітет спорту, туризму та здорового способу життя
1 Допомога в організації широкої межі спортивних секцій Вересень – жовтень Члени комітету
2 Проведення чемпіонатів школи з футболу, баскетболу, волейболу Щомісячно Члени комітету
3 Створення лекторської групи учнів з метою пропаганди фізичної культури, здорового образу життя Листопад
4 Оформлення фотостенду “Кращі спортсмени нашої школи” Грудень – січень
5 Організація підтримки у належному стані спортивної матеріальної бази школи Постійно Члени комітету
6 Допомога в організації дружин юних пожежників та інспекторів руху І чверть Члени комітету
5. Комітет культури та відпочинку
1 Затвердження напрямів діяльності комітету протягом навчального року Вересень,
1-2 тижні Члени комітету
2 Допомога в організації роботи гуртків, проведенні оглядів-конкурсів, концертів художньої самодіяльності, експозицій творчих робіт школярів Постійно Члени комітету
3 Організація дискотек, контроль за їх проведенням Протягом навчального року Члени комітету
4 Організація зустрічей з представниками творчих професій Листопад – січень Члени комітету
5 Організація відвідування театрів, концертів, виставок Постійно Члени комітету
6 Організація переписки зі школами ближнього та дальнього зарубіжжя Жовтень – листопад Члени комітету
7 Аналіз роботи комітету протягом навчального року та підбиття підсумків Травень Члени комітету
6. Комітет по роботі з молодшими школярами
1 Створення шкільної дитячої організації Вересень - жовтень Члени комітету
2 Організація наставників-старшокласників у молодшій школі Жовтень Члени комітету
3 Організація свят, дозвілля учнів молодшої школи Постійно Члени комітету
4 Підбиття підсумків діяльності комітету протягом навчального року Травень Голова комітету
7. Комітет інформації
1 Організація щоквартального випуску шкільної газети Щоквартально Члени комітету
2 Організація оперативних випусків стінної преси Постійно Члени комітету
3 Створення телецентру, організація його роботи Жовтень – листопад Члени комітету
4 Продовження літопису рідної школи Жовтень (постійно) Члени комітету
5 Підбиття підсумків роботи комітету протягом навчального року Травень Члени комітету
8. Комітет “Еколог”
1 Затвердження плану роботи комітету на новий навчальний рік Вересень Члени комітету
2 Складання графіку прибирання шкільної території, її озеленення Вересень, березень-квітень Члени комітету
3 Акція “Турбота про птахів” Грудень – лютий Члени комітету
4 Екологічний двомісячник “Зелена весна” За окремим планом Члени комітету
5 Подорож сторінками усного журналу “Екологічний експрес” Березень Члени комітету
6 День Землі Квітень Члени комітету
7 Акція “Чисте місто – чиста Земля” Квітень – травень Члени комітету
8 Аналіз та підбиття підсумків роботи комітету протягом навчального року Травень Голова комітету

План роботи комітету з питань навчання дітей

1. Проведення анкетування щодо визначення пріоритетів у роботі.
2. Створення груп взаємодопомоги в класах і визначення системи їхньої роботи.
3. Організація шкільних конкурсів:
• кращий учень року;
• кращий клас року.
4. Проведення тестування з вивчення соціального й психологічного клімату в класних колективах.
5. Введення щотижневого визначення рейтингу класів, визначення рейтингу учнів.
6. Проведення рейдів щодо контролю відвідування й контролю ведення щоденників.
7. Звіти про роботу комітету на батьківських зборах.
8. Проведення театралізованих яскравих заходів щодо реклами гуртків, секторів МАН і т. ін.

План роботи комітету з питань захисту прав дитини

1. Проведення єдиного Дня правових знань.
2. Проведення декади правових знань, декади профілактики правопорушень, декади безпеки життєдіяльності, декади антиалкогольної, антинаркотичної пропаганди; декади здорового способу життя.
3. Тематичні виставки, експозиції “Я обираю здоровий спосіб життя”.
4. Екскурсія до Куряжської колонії.
5. Проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів, лікарями-фахівцями.
6. Залучення учнів до роботи МАН.
7. Проведення конкурсів:
• “Кращий знавець з правознавства”;
• “Закон є закон”
• “Ти і закон”.
8. Конкурс малюнків, плакатів, санбюлетенів.
9. Проведення тематичних ігор “Я так вважаю”, “За і проти”.
10. Батьківські лекторії.
11. Конференція батьків “Роль батька у вихованні дітей”.
12. Тиждень боротьби зі шкідливими звичками.
13. Мітинг проти паління серед учнів.
14. Проведення бесід старшокласниками серед учнів 5-6 класів про права дитини.
15. Проведення фестивалю-конкурсу “Вільне дитинство” (твори, малюнки, плакати.
16. Виступ лікаря-нарколога.


План роботи комітету культури та відпочинку

1. Фестиваль дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”
2. Історія моєї родини.
3. Конкурс інсценованої казки.
4. Конкурс фоторгафії “Як тебе не любити, Мерефо моя!”
5. Екскурсія пам`ятними місцями Харківщини.
6. Екскурсії, культпоходи до музею, на виставки.

План роботи комітету спорту, туризму та здорового способу життя

1. Кращі фоторепортажі “Спортивні огляди”.
2. Проведення Дня здоров`я “Без спорту не прожити й дня”.
3. Туристичний зліт.
4. “Тато, мамо, я – спортивна сім`я”.
5. Конкурс на кращий відеофільм “Вихідний день моєї родини”.
6. Рицарський турнір.
7. Фестиваль ДЮП “Хай вогонь у серцях палає, а пожеж хай не буває”.
8. Гра-мандрівка “В гостях у світлофора Моргайки”.
9. Оновлення фотостенду “Кращі спортсмени нашої школи”.

Кiлькiсть переглядiв: 2198

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.